پکیج کامل ( پستی) آموزشی بارداری سالم و زایمان راحت

    300,000 تومان 210,000 تومان

    منظور از بارداری سالم، بارداری است كه بدانم در طول  نه ماه آن، با چه مشكلات و خطراتی، روبرو خواهم شد و از آن مهمتر اين‌كه بدانم،براي رفع و پيشگيری از این مشکلات، چه كارهايی را بايد انجام‌ دهم و چه كارهايی را انجام ندهم.‌

    پکیج بارداری سالم و زایمان راحت
    پکیج کامل ( پستی) آموزشی بارداری سالم و زایمان راحت

    300,000 تومان 210,000 تومان