سوزش سر دل در بارداری

 جلوگیری از سوزش سر دل
برای جلوگیری از سوزش سر دل ، این توصیه ها را جدی بگیرید:
غذا های نفاخ ، چرب و سرخ کردنی، پر ادویه و بودارو ترش استفاده نکنید.
غذا را به مقدار کم و در دفعات بیشتر (مثل غذا خوردن یک بچه) میل کنید.
از خالی یا خیلی پر کردن معده خودداری کنید.
تا نیم ساعت بعد از خوردن غذا ، دراز نکشید یا دولا راست نشوید.