ورزش دوران بارداری

مقالات آموزشی

روابط جنسی در دوران نامزدی

اهداف خواندن این مقاله، به این سئوالات شما پاسخ می دهد: دوران عقد: 1-آیا در دوران نامزدی می توانیم روابط جنسی داشته باشیم؟ 2- حدود روابط جنسی در دوران نامزدی تا کجا باشد؟ 3- آیا حتما باید نزدیکی جنسی کامل (دخول) پس از عروسی و…
ادامه مطلب ...